ДБН — Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики

2.6.1 При прийнятті в експлуатацію установок пожежогасіння і пожежної сигналізації наказом керівника підприємства або організації-замовника призначається робоча комісія. Порядок і тривалість роботи робочої комісії визначається замовником у відповідності з вимогами

ДБН А.3.1-3-94.

2.6.2 До складу робочої комісії включаються представники замовника — голова комісії, ген­підрядника, монтажної організації, пусконалагоджувальної організації, експлуатаційної організації, проектувальника, органів Державного пожежного нагляду. За необхідності можливе залучення інших спеціалістів.

2.6.3 Робоча комісія створюється не пізніше як в п’ятиденний строк після одержання письмового оповіщення монтажної (пусконалагоджувальної) організації щодо готовності установки до прий­няття в експлуатацію.

2.6.4 При прийнятті установок в експлуатацію монтажна (пусконалагоджувальна) організація повинна пред’явити робочій комісії:

— комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж устаткування на об’єкті, що приймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;

— документи, що свідчать про якість устаткування, матеріалів і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт;

— сертифікати відповідності на устаткування, технічну документацію заводів-виготовлювачів;

— виробничу документацію згідно з додатком Н;

— журнали виконання робіт та авторського нагляду.

2.6.5 Робоча комісія повинна:

— перевірити відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній докумен­тації, технічній документації заводів-виготовлювачів, діючій нормативній документації, на­явність сертифікатів відповідності на устаткування;

— перевірити якість виконаних монтажно-налагоджувальних робіт і дати їм оцінку;

— виконати комплексне випробування установки;

— виконати прийняття в експлуатацію установки в триденний строк з дня пред’явлення.

При виявленні дефектів складається протокол виявлених дефектів з зазначенням строку їх усунення і організацій, відповідальних за їх усунення.

Прийняття установок в експлуатацію повинно оформлюватися актом

2.6.6 Вузли керування спринклерних і дренчерних установок повинні бути забезпечені таб­личкою з зазначенням найменування вузла і його номера; найменування захищуваного примі­щення, типу і кількості зрошувачів в секції; функціональною схемою обв’язки вузла і принциповою схемою установки пожежогасіння.

Станції пожежогасіння повинні мати технологічну і електричну принципову схеми. Насоси і  засувки, а також контрольно-сигнальні вузли повинні бути пронумеровані за технологічною схемою обв’язки у відповідності з проектом.

2.6.7 Вузли керування, пожежні крани і крани ручного включення повинні бути огороджені і запломбовані

2.6.8 Маркірування і пломбування виконуються монтажно-налагоджувальною організацією.