ДБН — Контроль і сигналізація

1.5.21 Автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів слід передбачати для:

а) сповіщувачів і датчиків, що видають сигнал на пуск установки за 1.5.9;

б) електромагнітного приводу вентилів, що здійснюють пуск установки пожежогасіння (на обрив);

в) ланцюгів підриву піропатронів (на обрив);

г) світлової і звукової сигналізації установок пожежогасіння (за викликом).

1.5.22 В установках водяного і пінного пожежогасіння належить передбачати контроль:

а) аварійного рівня води, піноутворювача або розчину піноутворювача в резервуарах, ємностях і дренажному приямку;

б) тиску повітря в імпульсному пристрої, автоматичному водоживильнику, в живильних і розподільних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних установок, в по­вітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок.

1.5.24 В приміщеннях, що захищаються установками об’ємного пожежогасіння, і перед входом до них повинна передбачатися звукова і світлова сигналізація — (табло «Газ (Піна, Порошок) -виходь!», «Газ (Піна, Порошок) — не входити!»).

Аналогічна сигналізація повинна бути перед входом:

— у суміжні приміщення, що мають вихід тільки через приміщення, що підлягають захисту;

— у приміщення, що мають канали, підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту.

У цих випадках світлові табло і пристрої попереджувальної звукової сигналізації належить передбачати спільними для захищуваних приміщень і просторів (підвісна стеля, канал, підпілля), які до них відносяться, а при захисті тільки вказаних просторів — спільними для даних просторів.

Перед входом у приміщення, що підлягає захисту, або в приміщення, до якого відносяться простори, що підлягають захисту, необхідно передбачати звукову (загальний сигнал) і світлову (з розшифруванням по приміщеннях) сигналізацію про виникнення пожежі і світлову сигналіза­цію (з розшифруванням по приміщеннях) про відключення автоматичного пуску.

1.5.25 В приміщенні насосної станції установок водяного і пінного пожежогасіння належить передбачати світлову сигналізацію:

а) про наявність напруги на вводах електрозабезпечення (за викликом, з розшифруванням по вводах);

б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів, насосів-дозаторів і електропри­водів запірної арматури (з розшифруванням за кожним видом обладнання);

в) про падіння тиску повітря в живильних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних установок і повітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок (тільки у випадках встановлення вузлів керування поза приміщеннями насосної станції);           :

г) про заклинювання засувок з електроприводом та несправності в ланцюгах електромагнітного приводу вентилів (з розшифруванням по вентилях, засувках);

д) про аварійний рівень у пожежному резервуарі, ємності з піноутворювачем, в дренажному приямку (загальний сигнал).

1.5.26 В приміщенні чергового персоналу належить передбачати сигналізацію про стан і роботу установки водяного, пінного пожежогасіння:

а) звукову (загальний сигнал) та світлову:

1) про виникнення пожежі (з розшифруванням по секціях);

2) про пуск насосів (з розшифруванням по насосах);

3) про спрацювання установки пожежогасіння і проходження вогнегасної речовини до приміщень, просторів (з розшифруванням по секціях), які підлягають захисту;

4) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням по насосах);

5) про несправність установки;

6) про зникнення напруги на вводах електропостачання;

7) про падіння тиску повітря в автоматичному      водоживильнику, імпульсному пристрої, жи­вильних і розподільних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних устано­вок, повітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок;

8) про несправності в ланцюгах електромагнітного приводу вентилів (загальний сигнал, з розшифруванням за викликом для вузлів керування, встановлених поза приміщенням насосної станції);

9) про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);

10) про заклинювання засувок з електроприводом (загальний сигнал);

11) про аварійний рівень в пожежних резервуарах, ємностях з піноутворювачем, в дренажному «, приямку (загальний сигнал);

б) світлову:

1) про відключення звукової сигналізації;

2) про пожежу;

3) про несправність установки;

4) про стан засувок з електроприводом («відкрито», «закрито»);

5) про відключення автоматичного пуску установки пожежогасіння (з розшифруванням по приміщеннях).

1.5.30 Вибір типів проводів і кабелів, а також способів їх прокладання належить проводити згідно з вимогами ПУЕ, СНІП 3.05.06-85 і технічними характеристиками кабельно-провідникової продукції.

1.5.31 Взаєморезервуючі лінії необхідно прокладати по різних трасах, які виключають мож­ливість їх одночасного пошкодження при пожежі.

Спільне прокладання взаєморезервуючих ліній допускається за умови проходження їх в різних відсіках коробів і лотків, що мають суцільні поздовжні перегородки І типу.

1.5.32 Ланцюги керування автоматичних установок пожежогасіння належить виконувати са­мостійними проводами або кабелями.

Не допускається прокладання ланцюгів живлення і керування установок пожежогасіння тран­зитом через пожежонебезпечні зони (за ПУЕ), за винятком прокладання їх жаростійкими прово­дами, кабелями або в порожнинах будівельних конструкцій з нульовою межею поширення вогню (за СНІП 2.01.02-85*).