Будова та робота спринклерних і дренчерних установок

В стані готовності спринклерна установка (мал. 1 ) знаходиться під тиском, який створюється автоматичним водоживлювачем 1.

Воду забирають насосом 11 з водопроводу або з водоймища 12 по трубопроводу з водозабірною сіткою 13. Засувка 9 відкрита. Поступання води з пневмобака 1 в насос 11 запобігається зворотнім клапаном 10.

При вскритті спринклерного зрошувача 3 тиск в живильному 5 і в розподільчому 4 трубопроводах падає, вскривається контрольно-сигнальний клапан (КСК) 7 та по підводячому трубопроводу 8 з автоматичного водоживлювача 1 вода поступає через вскриті спринклерні зрошувачі 3 на гасіння пожежі. Одночасно вода поступає до сигнального приладу 6, який видає сигнал про пожежу.

При падінні тиску в автоматичному водоживлювачі 1 встановлений на ньому електроконтактний манометр включає основний водоживлювач 11, який забирає воду з резервуару 12 та подає в спринклерну мережу. Зворотній клапан відключає автоматичний водоживлювач від мережі. Основний водоживлювач 11 можна включати і від сигнального приладу 6. Повітря в пневмобак підкачують компресором 2 , а в мережу повітряної системи  — компресором 16 при відкритій засувці 15 та відключеному КСК 14.

Дренчерні установки приводяться в дію однією із  побуджувальних систем (мал. 2) :
—         Тросовою,
—         Пневматичною,
—         Електричною,

В стані готовності побуджувальна система 10 дренчерної установки знаходиться під тиском, який створюється автоматичним водоживлювачем 7, а розподільчий 14 та живильний 15 трубопроводи  сполучаються з атмосферою.

При пожежі вскриваються спринклерні зрошувачі 18 (або розпадаються легкоплавкі замки 11 тросової побуджувальної системи), тиск в побуджувальному трубопроводі 10 падає, так як вода (частіше повітря) виходить з вскритих спринклерних зрошувачів 18 (або з побуджувального клапана 12 тросової системи). Тиск в побуджувальному трубопроводі 10 впаде і при ручному включенні установки поворотом крану 9.

Мал. 1 Загальна схема спринклерної УАПГ

а — водяна секція ; б — повітряно-водяна секція

1-автоматичний водоживлювач; 2,16- компресор; 3- спринклер; 4- розподільчий трубопровід; 5- живильний трубопровід; 6- сигнальний прилад; 7,14- контрольно-сигнальний клапан;              8- підводячий трубопровід; 9- засувка; 10- зворотній клапан; 11- основний водоживлювач; 12- водоймище; 13- водозабірна сітка

Мал. 2  Загальна схема дренчерної УАПГ

А – секція з побуджувальною тросовою системою; Б – секція з побуджувальною спринклерною системою

1-підводящий трубопровід; 2- засувка; 3- зворотній клапан; 4- основний водоживлювач; 5- зовнішній водопровід; 6- труба; 7- автоматичний водоживлювач; 8- трубопровід автоматичного водоживлювача; 9- кран ручного пуску; 10- побуджувальний трубопровід; 11- легкоплавкий замок; 12- побуджувальний клапан; 13- дренчерний зрошувач; 14- розподільчий трубопровід; 15- живильний трубопровід; 16- сигнальний пристрій

При падінні тиску в побуджувальній системі вскривається клапан групової дії (КГД) 17, і вода з автоматичного водоживлювача 7 по підводящому 1, живильному 15 та розподільчим 14 трубопроводам поступає до дренчерних зрошувачів 13. При цьому спрацьовує сигнальний пристрій 16. При зниженні рівня води в автоматичному водоживлювачі 7 автоматично вмикається основний водоживлювач 4, який забирає воду із зовнішнього водопроводу 5 (або запасного резервуару) і подає її в дренчерну мережу. Засувка 2 відкрита, а попадання води з труби 6 автоматичного водоживлювача 7 в насос 4 запобігається зворотнім клапаном  3. Водоживлювач 7 заповнюється водою через трубопровід 8.