ДБН — Електрозабезпечення

1.5.1 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі установок по­жежогасіння належить відносити до 1 категорії згідно з «Правилами устройства злектроустановок» (ПУЕ), за винятком електродвигунів компресора, насосів дренажного та закачування піноутво-

рювача, які відносяться до ІП категорії, а також випадків, зазначених в 1.5.3 та 1.5.5.

1.5.2 Електроживлення споживачів і електроприймачів установок пожежогасіння належить виконувати згідно з вимогами ПУЕ.

1.5.3 3 метою забезпечення надійності електропостачання електроприймачів за І категорією , допускається виконувати їх електроживлення від двох однотрансформаторних підстанцій або від різних трансформаторів однієї двохтрансформаторної підстанції, підключених до різних ліній жив­лення, прокладе них різними трасами.

3а наявності одного джерела електроживлення (на об’єктах III категорії надійності електропостачання) належить передбачати привід резервного пожежного насоса від двигуна внутрішнього згоряння.

Для запуску двигуна внутрішнього згоряння належить передбачати акумуляторні батареї.

1.5.4 Потужність резервного вводу електропостачання повинна забезпечувати робочий режим електроприймачів установок пожежогасіння. За недостатністю потужності допускається (на час гасіння пожежі) передбачати автоматичне відключення від вказаного вводу електроприймачів II і III

категорії електропостачання.

1.5.6 В насосних станціях установок водяного і пінного пожежогасіння, що мають резервний насосний агрегат, який автоматично вмикається і електродвигун якого живиться від резервного вводу, обладнання автоматичного вводу резерву (далі АВР) в ланцюгах електрозабезпечення двигуна не потрібне

1.5.7 Пристрій АВР електропостачання належить розмішувати централізовано або децентра­лізовано біля електроприймачів І категорії

1.5.8 Захист електричних ланцюгів необхідно виконувати згідно з вимогами ПУЕ Не допускається обладнання теплового і максимального захисту в ланцюгах керування, відключення яких може призвести до відмови подавання вогнегасної речовини до осередку пожежі

Електрокерування

1.5.9 Схема керування установок пожежогасіння повинна забезпечувати

а) видачу команди (сигналів) для автоматичного пуску установки пожежогасіння,

б) видачу команди (сигналів) для відключення технологічного і електротехнічного обладнання, підпору повітря, вентиляції, кондиціонування і т.ін об’єкта та включення систем оповіщення про пожежу, димовидалення,

в) автоматичне переключення ланцюгів живлення щитів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний при зникненні напруги на робочому вводі а також зворотне переключення при відновленні на ньому напруги, за винятком ланцюгів керування місцевим пуском насосів і світлової сигналізації при наявність напруги на робочому або резервному вводі електропостачання,

г) відключення звукової сигналізації про пожежу, пуск насосів, спрацювання або несправності установки пожежогасіння

1.5.10 Автоматичний пуск установки пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох  пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за схемою логічного «І»), одного з двох сигналізаторів тиску або одного з двох електроконтактних манометрів (що включені за схемою логічного «АБО»)

1.5.11 Пристрої дистанційного пуску установок повинні бути захищені згідно з вимогами ГОСТ 124 009-83* від несанкціонованого включення

1.5.12 Схема електрокерування установок водяного і пінного пожежогасіння повинна забезпечувати :

а) автоматичний пуск робочих насосів

б) автоматичний пуск резервних насосів у випадку відмови пуску або невиходу на режим — робочого насоса,

в) автоматичне включення електропривода запірної арматури,                           |

г) автоматичне включення та відключення дренажного насоса,

д) місцевий, а за необхідності, дистанційний пуск насосів, електроприводів запірної арматури

е) можливість переключення автоматичного і дистанційного пуску насосів, електроприводів-

засувок на місцевий

ж) місцевий пуск пристроїв, шо компенсують втрату вогнегасної речовини і стисненого повітря з трубопроводів, імпульсного пристрою або автоматичного водоживильника

з) затримку пуску насосів на 5 с для зняття напруги з відкритих струмопровідних частин (шинопроводів, тролей і

т ін) при їх наявності у приміщенні.

1.5.13 У приміщенні насосної станції належить розміщувати пристрої:

а) місцевого пуску і зупинки насосів, включення електропривода запірної арматури Допус­кається додатково передбачати пристрої дистанційного пуску і зупинки вказаного облад­нання з приміщення чергового персоналу,

б) переключення режиму автоматичного і дистанційного пуску насосів на місцевий

в) місцевого пуску і зупинки компресора. Допускається розміщення їх в приміщеннях вузлів керування

г) переключення режимів автоматичного включення засувок і вентилів з електроприводом на місцевий Допускається розміщення їх в приміщеннях вузлів керування

1.5.14 Схема електрокерування установок об’ємного пожежогасіння повинна забезпечувати

а) автоматичний і дистанційний пуск установки,

б) переключення режиму автоматичного пуску на ручний і навпаки,

в) затримку випуску вогнегасної речовини при автоматичному або дистанційному пуску уста­новки в приміщення, що підлягає захисту, на час не менше ЗО с після подавання попереджу­вальних сигналів про евакуацію,

г) формування командного імпульсу на самозачинення дверей, відключення вентиляції та перекриття, за необхідності, прорізів в суміжні приміщення до початку випуску вогнегасної речовини в приміщення, що підлягає захисту (ГОСТ 12 3 046 91)