Призначення, класифікація та область використання автоматичних установок пінного пожежогасіння.

Автоматичні установки пінного пожежогасіння  призначені для знаходження та ліквідації або локалізації пожеж і загорань, а також сигналізації про їх виникнення на промислових об’єктах і в складських приміщеннях.

По способу дії на осередок пожежі установки поділяють на загальноповерхневого, локально-поверхневого, загальнооб’ємного, локальнооб’ємного та комбінованого гасіння.

Пінні УАПГ загальноповерхневого типу: дренчерні – для захисту всієї розрахункової площі; установки для захисту резервуарів з горючими рідинами.

Пінні УАПГ локально-поверхневого типу : спринклерні – для захисту окремих апаратів, трансформаторів, окремих дільниць приміщень; дренчерні – для захисту окремих об’єктів, апаратів.

Пінні УАПГ загальнооб’ємного типу : призначені для заповнення захищаємих об’ємів.

Пінні УАПГ локально-обємного типу використовують для заповнення окремих об’ємів технологічних апаратів, повітроводів, невеликих вбудованих складських приміщень та ін.

В комбінованих УАПГ з’єднані схеми установок локально-поверхневого та локальнооб’ємного гасіння, які використовуються для одночасної подачі піни в об’єм або по поверхні технологічних апаратів і на поверхню біля них.

По способу дозування піноутворювача в потік води установки поділяють на установки з використанням готового розчину , з подачею піноутворювача насосами дозаторами і автоматичними дозаторами ежекторного типу.

Пінні зрошувачі та генератори. Для утворення повітряно-механічної піни і подачі її в осередок пожежі використовують пінні зрошувачі і генератори. Зрошувачі пінні спринклерні ОПС (діафрагмені) та ОПСР (розеточні) та зрошувачі пінні дренчерні ОПД (( діафрагмені) і ОПДР (розеточні) призначені для отримання повітряномеханічної піни низької кратності з водяних розчинів піноутворювача і для розподілу піни по захищаємій площі.

Зрошувач типу ОПСР (Мал. 13 ), в нижню частину штуцера  3 якого ввернутий спринклер, працює слідуючим чином. При нагріванні легкоплавкий замок 7 розплавляється, і перестає утримувати важелі 2, центральний з яких (вертикальний) утримує запірний клапан 4. Після розпаду замка він разом з важелями і запірним клапаном викидається назовні. Розчин піноутворювача виходить через отвір 3 в штуцері, який запресований в дифузор (раструб) 5, вдаряється об розетку 1 і розпилюється. Через отвори в верхній частині дифузора (їх чотири завдяки турбулізації середовища та деякому розрідженню створюємому струменем розчину) ежектується повітря, яке інтенсивно перемішуючись з роздрібненим розчином на стінках дифузору утворює піну кратністю 4-20.

Мал. 13 Пінний зрошувач типу ОПСР

1- розетка; 2- важелі; 3- штуцер; 4- клапан; 5- корпус дифузору; 6- отвір; 7- легкоплавкий замок

Утворення піни в зрошувачі ОПДР проходить аналогічним чином.

Час спрацювання теплового замка (в залежності від температури його руйнування) складає 210-390 с.

Мал. 14 Спринклер пінний діафрагмений

1- нижня діафрагма; 2- отвір; 3- корпус зрошувача; 4- клапан; 5- легкоплавкий замок; 6- дифузор; 7- шток; 8- натяжна гайка

Процес роботи зрошувачів типу ОПС та ОПД протікає декілька складніше. При виникненні пожежі нагрівається і розплавляється тепловий замок 5 (Мал. 14) утримуючий в закритому положенні клапан 4 через шток 7 і натяжну гайку 8. Після руйнування теплового замка клапан 4 через прорізь викидається назовні, Шток опускається і зависає на нижній діафрагмі 1 діафрагменого розпилювача, а натяжна гайка з розтяжками теплового замка 5 викидається з корпусу зрошувача 3. Струмінь розчину, який поступає в зрошувач по

отвору в штуцері 3, який переходить в конічний, «зрізається» по діаметру конічними поверхнями діафрагм і, таким чином, поступає на поверхню діафрагм у вигляді плоского струменю. Плоскі струмені розчину, які сходять з трьох верхніх діафрагм, набуваючи турбулентного характеру, захоплюють повітря яке поступає в зрошувач через отвір 2, і вдаряються в стінку дифузора 6. На стінці дифузора розчин піноутворювача інтенсивно перемішується з повітрям і утворює повітряно-механічну піну. Плоскі струмені які сходять з двох нижніх діафрагм, не вдаряються в стінки дифузора, а підхоплюють піну яка стікає по його утворюючій і розподіляються по захищаємій площі. Зрошувач ОПД працює аналогічним чином.

Зрошувач типу ОЕ (Мал.15) складається з корпусу 1 та вкладишу 2 з чотирма прорізами. Вкладиш зміщений відносно центру корпуса. Струмінь розчину піноутворювача закручується в корпусі і виходить через вихідний отвір у вигляді крапельного потоку з кутом розкриття 90°.

Мал. 15  Зрошувач евольвентний

1- корпус; 2- вкладиші з 4-ма прорізами

Для отримання повітряно-механічної піни середньої кратності (до 100) промисловість випускає два типи генераторів – ГПСС та ГДСМ (ГЧСМ). Генератори типу ГПСС виготовляють в трьох модифікаціях : ГПСС-200, ГПСС-600 та ГПСС-2000 продуктивністю по піні відповідно 200, 600 та 2000 л/с. Генератори мають однакову конструкцію та відрізняються тільки габаритами.

Генератор ГПСС (Мал.16) складається з розпилювача відцентрового типу 4, корпуса 3 який має конфузорну, дифузорну та направляючу 1 частини та пакета сіток 2,

Мал. 16   ГПСС

1- направляюча частина для струменю піни; 2- пакет сіток; 3- корпус; 4- відцентровий розпилювач

розташованого між дифузорною і направляючою частинами корпусу. Розпилювач з корпусом з’єднані металевими скобами. Водяний розчин піноутворювача, поступаючи у відцентровий розпилювач, утворює крапельний струмінь, який при русі в корпусі підсмоктує оточуюче повітря через конфузорну частину. Поступаючий на пакет сіток потік утворює повітряно-механічну піну. Робочий напір біля розпилювача 0,4 – 0,6 МПа (4 —  6 кгс/см кв)