Вузел управління дренчерної установки з клапаном групової дії

Вузол управління автоматичної дренчерної установки з клапаном групової дії (Мал  10) призначений для запуску установки, а також для перевірки і контролю її справності. В стані готовності тиск в побуджувальному трубопроводі 7 і підводячому трубопроводі 11 повинен бути однаковим (показники манометрів 8 та 18). Диференційний двотарілчастий клапан10 поділяє внутрішній об’єм клапана на три камери: камеру А, яка сполучається з підводящим трубопроводом 11; з камерою Б, яка сполучається з побуджувальним трубопроводом 7; з камерою В, яка сполучається з живильним трубопроводом 17. В камерах А і Б тиск однаковий, так як побуджувальний 7 та підводящий 11 трубопроводи з’єднуються пробковим краном з малим отвором 4. Площа тарілки клапана 10 з боку побуджувальної камери Б більше площі тарілки клапану 10 з боку камери А, тому при однаковому тиску за рахунок різниці сил, діючих на клапан 10, останній буде притиснутий до сідла. Засувки 12 і 16, вентилі 1, 5, крани з малим отвором 4, 25 та пробковий кран 15 відкриті, а вентилі 3, 20, 22 та кран ручного включення 6 закриті.

Поступання води з побуджувального трубопроводу  7 в підводящий трубопровід 11 запобігається зворотнім клапаном 2.

При спрацюванні побуджувача (спринклерний зрошувач, легкоплавкий тросовий замок з побуджувальним клапаном) або включенні крану ручного пуску 6 вода виходить з побуджувальної системи 7 і тиск в камері Б клапана падає, клапан 10 зміщується вліво і вода через камеру В поступає в живильну мережу 17 (до дренчерів), а по сигнальному трубопро воду 19 через пробковий кран 15 до сигналізатору тиску 27.

Після прийому сигналу про пожежу відключають сигнальні прилади, для чого закривають пробковий кран 15 на сигнальному трубопроводі 19. Вода через сигналізатор тиску 27 по трубопроводу 26, через кран з малим отвором 25, з’єднаний з хрестовиною 24, зійде в спускний трубопровід 23.

Якщо пожежа ліквідована, засувку 12, вентилі 1 та 5 закривають, а вентиль 22 відкривають, і вода з установки зливається по трубопроводам 21 і 23.

Для приведення установки в готовність замінюють вскриті побуджувачі; закривають засувку 16; відкривають пробку 9 кришки клапану ( пробку 13 корпуса 14 клапана залишають на місці) і, натиснувши на шток двотарілчастого клапану 10, досилають клапан в середину до упору, після чого закривають пробку 9; відкривають вентилі 1,3 і 5 і заповнюють побуджувальну систему 7 водою (до вирівнювання тиску по манометрам 8,18), після чого закривають вентилі 3 та 22, відкривають засувки 12,16 і пробковий кран 15.

Мал. 10 Вузол управління дренчерної установки з клапаном групової дії

1, 3, 5, 20, 22- вентилі; 2- зворотній клапан; 4- кран з малим отвором; 6- кран ручного включення; 7- побуджувальний трубопровід; 8- манометр; 9- пробка; 10- диференційний двотарілчастий клапан; 11- підводящий трубопровід; 12, 16- засувки; 13- пробка; 14- корпус клапану; 15- пробковий кран; 17- живильний трубопровід; 18- манометр; 19- сигнальний трубопровід; 21- зливний трубопровід; 23- трубопровід для зливу води в каналізацію; 24- хрестовина; 25- кран з малим отвором; 26- трубопровід для зливу води з сигнального пристрою; 27- сигналізатор тиску

Для перевірки роботи сигнальних пристроїв відкривають вентиль 20, передчасно закривши пробковий кран 15 на сигнальному трубопроводі 19. Вода по трубопроводу 21 через вентиль 20 поступає до сигналізатора тиску 27, який вмикає сигнальні прилади. Після перевірки вентиль 20 закривають, а пробковий кран 15 відкривають.

Для перевірки роботи клапану і сигнальних приладів закривають засувку 16 і відкривають кран ручного включення 6 на побуджувальному трубопроводі. В цьому випадку робота вузла управління буде такою ж  як при пожежі. Після перевірки установку приводять в готовність в такій же послідовності , як і після пожежі.

Для запобігання хибного спрацювання установки (при спрацюваннях сигнального пристрою без пожежі) при втраті води з побуджувальної системи або при повільному збільшенні тиску  підводячої мережі кран з малим отвором 4 завжди відкритий.

Сигнальні прилади. В наш час використовують тільки електричні сигнальні прилади, з яких найбільш широко розповсюджені сигналізатор тиску універсальний (СДУ) і електроконтактний манометр. Основні елементи СДУ (Мал.11)  розташовані на ізоляторі 2 в корпусі 1, закритому кришкою 4. При спрацюванні установки пожежогасіння вода поступає  в сигналізатор тиску, мембрана 7 прогинається і штовхачем (штоком) 6 через пружину 5 включає мікропереми кач 3, замикаючи зовнішні електричні мережі. Ці мережі можуть включати світлові і звукові сигнали даної секції, за допомогою яких повідомляється адреса об’єкту на якому виникла пожежа, а також  про те, що спрацювала установка пожежогасіння. При замиканні контактів сигналізатора тиску  або електроконтактного манометра можуть також включатися насоси через магнітні пускачі.

Кожна секція спринклерної (дренчерної) установки має самостійний сигнальний прилад який встановлюється біля КСК, клапану групової дії (КГД).