Вузол управління водяної спринклерної установки.

Контрольно-сигнкальний вузол управління з водяним клапаном ВС (Мал.9 ) використовується у водяних спринклерних установках.

В стані готовності тарілчастий клапан 10 “сидить” на сідлі перекриваючи кільцеву виточку ( точність посадки забезпечує направляюча втулка 14клапана), яка сполучається через сигнальний клапан 12 і сигнальний трубопровід з пробковим краном 11 і сигналізатором тиску 8. Тиск над клапаном і під клапаном повинен бути однаковий. Засувка 16, пробковий кран 11 сигнального трубопроводу  і пробковий кран з малим отвором (діаметром 3 мм) 18 на трубопроводі 15 відкриті. Малий 4 та великий 2  вентилі комбінованого  крану 3 закриті.

Хибні спрацювання клапану 10 та сигналізатора тиску 8 при втратах води над клапаном запобігаються зворотнім клапаном (компенсатором) 9 і компенсаційним каналом 13. В цих випадках вода з підводящого трубопроводу  17 проходить через компенсаційний канал 13 і зворотній клапан 9 в надклапанний простір і вирівнює тиск над клапаном 10 і під ним.

При спрацюванні спринклерного зрошувача вода з живильного трубопроводу 6 подається в осередок пожежі, тиск над клапаном 10 зменшується і за рахунок різності тисків клапан 10 піднімається до обмежувача 7. Вода поступає з підводячого трубопроводу 17 в спринклерну мережу і кільцеву виточку в сідлі клапану, потім через сигнальний клапан 12  та пробковий кран 11 на сигнальному трубопроводі до сигналізатора тиску 8 — установка сигналізує про пожежу.

Мал. 9 Вузол управління водяної спринклерної установки.

1- зливний трубопровід; 2- великий вентиль; 3- комбінований вентиль; 4- малий вентиль;            5- манометр; 6- живильний трубопровід; 7- обмежувач; 8- сигналізатор тиску; 9- зворотній клапан; 10- тарілчастий клапан; 11- пробковий кран; 12- сигнальний канал; 13- компенсаційний канал; 14- направляюча втулка; 15- сигнальний трубопровід; 16- засувка; 17- підводящий трубопровід; 18- кран з малим отвором

Після отримання сигналу про пожежу відключають сигналізатор тиску 8, для чого перекривають пробковий кран 11.

Для припинення подачі води в осередок пожежі засувку 16 перекривають, а для зливу води з установки відкривають великий вентиль 2 комбінованого вентиля 3.

Приведення установки в готовність починають з заміни вскритих спринклерних зрошувачів. Потім закривають вели кий вентиль 2 і відкривають засувку 16. Після вирівнювання тиску в підводящому  17 та живильному 6 трубопроводах (показники манометрів) відкривають кран 11 сигнального трубопроводу.

Роботу клапана і сигнальних приладів перевіряють шляхом відкривання малого вентиля 4 комбінованого вентиля 3. Вода з живильного трубопроводу 6 почне зливатись по трубопроводу 1, тиск над тарілчастим клапаном 10 впаде, потім клапан 10 підніметься і вода поступить в кільцеву виточку  сідла клапану 10, звідки по сигнальному каналу 12 і сигнальному трубопроводу з пробковим краном 11 піде до сигналізатора тиску 8. Отриманий сигнал свідчить про справність роботи клапану  і сигнальних приладів.

Після такої перевірки малий вентиль 4 закривають. Тиск води під клапаном і над ним вирівнюється, і тарілчастий клапан 10 під дією власної ваги опускається. Вузол управління знову в черговому режимі.