Зрошувач водяний дренчерний

(Мал. 4) служить для розбризкування води над осередком пожежі. Основними його елементами є штуцер 3, дужка 2 та розетка 1.


Мал. 4  Дренчерний зрошувач
1-розетка; 2- дуга; 3- штуцер з різьбою
Відповідно до ГОСТу 14630 — 69 розетки сринклерів і дренчерів роблять ввігнутими (СВ – спринклер з ввігнутою розеткою, ДВ – дренчер з ввігнутою розеткою), їх викори

стовують при встановленні зрошувачів розетками вверх, та плоскими (СП – спринклер з плоскою розеткою, ДП – дренчер з плоскою розеткою) при встановленні зрошувачів розетками вниз. Також виготовляються зрошувачі настінного типу (Мал.5)            Для створення водяних завіс з метою захисту вертикальних отворів і огороджень використовують дренчерні зрошувачі лопатчатого типу.

В повітряних і повітряно-водяних спринклерних установках зрошувачі встановлюють розетками вверх.

Мал. 5 Спринклерний зрошувач настінного типу

1-пластини замка, спаяні легкоплавким сплавом; 2- розетка; 12- декоративна накладка; 13- направляюча лопатка

У водяних спринклерних установках спринклери встановлюють розетками вверх або вниз.

Спринклери та дренчери випускають з вихідними отворами діаметром 10, 12, 17 та 22 мм.

Спринклерні зрошувачі виготовлюють з легкоплавкими замками, які вскриваються при температурі 72, 93, 141,182 та 240°С. Також промисловістю випускаються спринклерні зрошувачі із замком у вигляді скляної колби, заповненої рідиною з високим коефіцієнтом теплового розширення

В автоматичних дренчерних установках з тросовою побуджувальною системою в якості побуджувачів використовують легкоплавкі замки (Мал. 7) При підвищенні температури легкоплавкий припій пластин 7 замка розплавляється, пластини розпадаються звільняючи петлю 1, важелі 8 і рамки 6. В наслідок послабляється натяг тросу 5 і побуджувальний клапан (Мал. 8) відкривається. Трос 5 утримується вушком 3, дужка 2 якого з’єднана з важелем 8

Мал. 7 Легкоплавкий замок

1- петля; 2- рамка вушка; 3- вушко; 4- втулка; 5- трос; 6- рамка замка; 7- пластини замка; 8- важіль

Вузли управління спринклерних і дренчерних установок. Контрольно-сигнальні вузли управління спринклерних і дренчерних установок призначені для автоматичного розподі лення води по захищаємим приміщенням, подачі сигналу про пожежу, видачі імпульсу на включення основного водожив лювача і контролю працездатності установки.