Монтаж пожежної автоматики

2.1.1 Роботи по монтажу автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації повинні проводитися відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшли експертизу з пожежної безпеки, проекту проведення робіт (ППР) та технічної документації заводів виготовлювачів.
2.1.2 Порядок отримання, розгляду, узгодження і затверд ження проектно-кошторисної документації повинен відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-97.
2.1.3 Допускається виконувати монтажні роботи установок пожежної сигналізації з вартістю монтажних робіт до 2500 грн. з дозволу органів пожежного нагляду за наявністю акта обстеження за типовими проектними рішеннями або типовими проектами, за винятком об’єктів нового будівництва та таких, які мають вибухонебезпечні зони.
Акт обстеження об’єкта складається комісією у складі представника замовника, представника органу державного пожежного нагляду і, за необхідності, монтажно-налагоджувальної організації. Строк дії акта обстеження — один рік, дія акта може бути продовжена на той самий строк
вказаною комісією
2.1.4 Приймання будинків, споруд під монтаж, порядок передачі обладнання, виробів і матеріалів, а також документація, яку слід вести в процесі монтажу, повинні відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-96.
2.1.5 Обладнання, вироби і матеріали, що використовуються при монтажі установок, повинні відповідати проектній документації і мати сертифікати, паспорти і інші документи, що засвідчують їх якість.
2.1.7 Про початок робіт на об’єкті монтажна організація зобов’язана сповістити органи державного пожежного нагляду.
2.1.8 Замовник здійснює контроль за відповідністю обсягів, вартості та якості робіт проектно-кошторисної документації. Органи державного пожежного нагляду мають право контролювати якість монтажно-налагоджувальних робіт та їх відповідність проектно-кошторисній документації.
2.1.9 Роботи з монтажу автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, як правило, виконуються за три етапи.
І етап — перевірка наявності закладних пристроїв, прорізів і отворів в будівельних конструкціях і елементах будівель;
— розмічування трас і встановлення опорних конструкцій для трубопроводів, кронштейнів, рам, підставок і т.ін. для щитів, пультів і т.ін.;
— закладання в споруджувані фундаменти, стіни, підлоги і перекриття труб і глухих коробів для
прихованих проводок.
Роботи першого етапу повинні виконуватися одночасно з виконанням основних будівельних робіт.
II етап — монтаж трубопроводів, технологічного і електротехнічного обладнання і апаратури та підключення до них електричних проводок.
Роботи другого етапу виконуються, як правило, після закінчення будівельних робіт, при цьому монтаж трубопроводів і електричних проводок необхідно виконати до початку оздоблювальних робіт;
ІІІ етап — індивідуальне та комплексне налагодження установок.
Роботи третього етапу повинні виконуватися після закінчення монтажних робіт.
2.1.12 При монтажі повинні додержуватися норми і правила з охорони праці і пожежної безпеки.
Монтаж і випробовування
2.2.1.При виконанні монтажу трубопроводів повинні бути забезпечені міцність і герметичність з’єднання труб і приєднання їх до арматури і приладів; надійність закріплення труб на опорних конструкціях і самих конструкцій на основах; можливість їх огляду, а також промивання та продування.
2.2.4 Трубопроводи, що прокладені відкрито, після проведення випробувань на міцність і гер¬метичність повинні бути пофарбовані згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76*, ГОСТ 14202-69.
Трубопроводи, що прокладені в приміщеннях, до яких ставляться особливі вимоги з естетики, -повинні бути пофарбовані згідно з цими вимогами, при цьому клас покриття повинен бути не нижче VI за ГОСТ 9.032-74*.
Фарбування зрошувачів, сповіщувачів, легкоплавких замків, розпилювачів не допускається.

2.2.5.Після закінчення монтажу трубопроводи підлягають зовнішньому огляду і випробуванням відповідно до вимог СНіП 3.05.05-84.
Вид (міцність, герметичність), спосіб (гідравлічний, пневматичний), норми, тривалість і оцінка результатів випробувань повинні відповідати робочій документації.
За відсутності вказівок у проекті, трубопроводи установок газового пожежогасіння, як правило, випробовуються пневматичним способом.
Норми випробовувань при цьому повинні відповідати СНіП 3.05.05-84.
2.2.6 Перед проведенням випробувань трубопроводи повинні бути від’єднані від контрольно-пускових вузлів і заглушені.
В місцях встановлення зрошувачів (крім спринклерних), розпилювачів і т.ін. повинні бути вкручені заглушки.
Монтаж зрошувачів
2.2.7 Зрошувачі і розпилювачі перед встановленням на трубопроводи повинні пройти 100 зовнішній огляд.
Не допускається встановлювати зрошувачі, розпилювачі, що мають тріщини, вм’ятини та інші дефекти, що впливають на надійність роботи установки.
2.2.9 В місцях, де можлива загроза механічного ушкодження, спринклерні зрошувачі повинні бути захищені.