ДБН — Установки об’ємного пожежогасіння. Установки локального пожежогасіння

1.3.6.В установках газового пожежогасіння застосовуються такі вогнегасні речовини:
—         двоокис вуглецю (СО2) (із зберіганням при низькому тиску в ізотермічних  ємностях і при високому тиску в балонах батарей);
—         хладон 114В2 (тетравтордіброметан С2Р4Вr2);
—         хладон 13В1 (бромтрифторметан СР3Br);
—         аргон;
—         азот.

1.3.7.Вогнегасна речовина  подається в приміщення за допомогою розпилювачів. Кількість розпилювачів на одній вітці, як правило, не перевищує шісти. Розпилювачі належить розміщати з урахуванням забезпечення ними рівномірного розподілу вогнегасної речовини в захищуваному просторі, при цьому відстань між розпилювачами не повинна перевищувати 4 м, а відстань від розпилювача до стін повинна бути не більше 2 м.

1.3.8.При визначенні розрахункового об¢єму приміщення об¢єм обладнання, що розміщується в ньому не слід віднімати від загального об¢єму приміщення.

Установки об¢ємного пожежогасіння допускається застосовувати для захисту приміщень, що мають площу постійно відкритих прорізів не більше як 10% від сумарної площі огороджуючих будівельних конструкцій.

1.3.9.Автоматичні установки об¢ємного пожежогасіння для захисту приміщень, в яких можливе перебування людей, повинні мати пристрої відключення автоматичного пуску згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83*

Установки локального пожежогасіння

1.3.10.Установки локального пожежогасіння по об¢єму застосовуються для гасіння загорання окремо розташованих станків, агрегатів або іншого обладнання, а також у тих випадках, коли застосування установок об»ємного пожежогасіння технічно неможливе або економічно недоцільне.

1.3.11.Розрахунковий об¢єм локального пожежогасіння визначається  як добуток площі основи обладнання на його висоту. При цьому габарити обладнання (довжина, ширина, висота) повинні бути умовно збільшені на 1 м.

1.3.12.При локальному пожежогасінні по об¢єму належить застосовувати як вогнегасну речовину двоокис вуглицю, хладон 114В2.

1.3.13.Нормативна масова вогнегасна концентрація при локальному гасінні по об¢єму складає:
—         для двоокису вуглецю – 6,00 кг*м3;
—         для хладону 114В2 – 3,50 кг*м3.
Час випуску вогнегасячої речовини не повинен перевищувати 30 секунд.

1.3.14.Установки локального пожежогасіння по площі, в яких використовують шланг з раструбом, належить застосовувати для гасіння окремих осередків займання в приміщеннях 1 групи, що мають об ¢єм, де створювана концентрація газу не буде шкідлива для здоров¢я людей.

Як вогнегасна речовина в установках локального пожежогасіння по площі застосовується двоокис вуглецю.

1.3.15.Установки локального пожежогасіння по площі належить розміщати таким чином, щоб до кожного можливого осередку займання вогнегасна речовина могла подаватися по шлангах від двох самостійних установок.