ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд» (витяг).

Загальні вимоги
1.1.1.Авоматичні установки пожежогасіння повинні виконувати одночасно і функції автоматичної пожежної сигналізації.
При відповідному техніко-економічному обгрунтуванні у приміщеннях, обладнаних автоматичним пожежогасінням, додатково встановлюється автоматична пожежна сигналізація.
1.1.2.Автоматична пожежна сигналізація повинна працювати цілодобово.
1.1.3.Автоматичні установки пожежогасіння, за винятком спринклерних, повинні мати дистанційний та місцевий пуск.
1.1.4.Вогнегасну речовину, тип і параметри установок пожежогасіння належить приймати з урахуванням нормативних документів (НД), що встановлюють вимоги до конкретних будинків і споруд за пожежною небезпекою, виходячи з характеру технологічного процесу виробництв, властивостей матеріалів.
1.1.7.За наявності технічної можливості сигналів від приймально-контрольних приладів установок пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти централізованого нагляду пожежної охорони.
1.3.1.Установки газового пожежогасіння за методом гасіння підрозділяються на установки:
— об’ємного пожежогасіння;
— локального пожежогасіння по об’єму;
— локального пожежогасіння по площі.
За типом обладнання, що застосовується, розрізняють:
— установки з централізованим зберіганням вогнегасної речовини;
— установки з деценталізованим зберіганням вогнегасної речовини.

1.3.2.Пуск установки газового пожежогасіння здійснюється електричним, пневматичним, пневмоелектричним, механічним (тросовим) або електромеханічним способом.
1.3.3.В ємностях установки газового пожежогасіння з централізованим зберіганням основного об’єму вогнегасної речовини повинен передбачатися 100% резервний обєм вогнегасної речовини.
1.3.4.В установках газового пожежогасіння з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини належить, як правило, використовувати ємності однакової місткості.
Резервний об’єм вогнегасної для цих установок належить зберігати на складі в заряджених ємностях, що готові до використання. Резервну кількість заряджених ємностей належить передбачити на кожний типорозмір.

Належить передбачити таку кількість резервних балонів для заміни:
— спрацьованих балонів кожного типорозміру – з розрахунку кількості балонів установки для захисту приміщення найбільшого об’єму;
— несправних балонів – один резервний балон на кожні вісім балонів даного типорозміру.
1.3.5.Кількість вогнегасної речовини на проведення випробувань установки газового пожежогасіння приймається із умов захисту приміщення найменшого об’єму обєкта.