Модульні установки газового пожежогасіння

Вони належать за типом обладнання, що використовується, до установок з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини та складаються з модулів газового пожежогасіння в кількості, необхідній для кожного конкретного об¢єкту. Модульні установки призначені для зберігання вогнегасної речовини та подавання її до захищуваного приміщення в разі виникнення пожежі.

Кожна модульна установка проектується для конкретного об¢єкту з урахуванням всіх факторів небезпечних виробництв та вогненебезпечних матеріалів. Широкий асортимент використовуємих газів дозволяє знайти економічно-доцільне й універсальне вирішення питань забезпечення пожежної безпеки об¢єкту.

В модульних установках поєднались такі нові вогнегасні речовини, як гази ігмер та інерген, старі ефективні гази (вуглекислота, хладони, аргон) та їхні суміші, з сучасними елементами установок.

Малі габаритні розміри установок дозволяють розташовувати їх в приміщенні, що захищається, або ж неподалік від нього.

Приведення в дію модуля виконується:
· автоматично (від пожежних сповіщувачів)
· дистанційно (натисканням на кнопку)

Гасіння пожеж з допомогою модульних установок газового пожежогасіння здійснюється з урахуванням усіх вимог ДБН В.2.5-13-98 наступним чином. Під час виникнення пожежі спрацьовують пожежні сповіщувачі в двох шлейфах. Вони формують сигнали на приймальний прилад пожежної сигналізації (концентратор). Концентратор передає ці сигнали на пульт системи автоматичного пожежогасіння (ПСАП). ПСАП у свою чергу, вмикає світову та звукову сигналізацію для евакуації людей із зони пожежі. Після того як остання людина вийшла з приміщення, що захищається та за нею зачинилися двері, ПСАП дає імпульс на подачу вогнегасної речовини. При цьому підривається піропатрон і відкривається клапан випуску газу. Через розпилюючу насадку газ надходить у приміщення. Світлове табло перед входом попереджає : «Газ – не входити!». З допомогою контактів сигналізатора тиску на ПСАП поступає сигнал про поступання вогнегасної речовини до приміщення. Для відновлення системи досить зарядити балони розрахунковою кількістю вогнегасного газу.

Розміщення розпилювача дозволяє :

а) уникнути використання розподільчих мереж та недоцільних витрат вогнегасної речовини в зв’язку з транспортуванням її по розподільчим мережам

б) прискорити час надходження газу в зону пожежі

До суттєвих переваг модульних установок можна також зарахувати:

1)      швидку локалізацію пожежі
2)      брак потреби в станції пожежогасіння
3)      можливість використання розподільчих мереж
4)      стислі терміни надходження газу в зону пожежі  (до 10с)
5)      створення помірного тиску в зоні гасіння
6)      дешевий монтаж та обслуговування
7)      монтаж і налагодження в стислі терміни

Вартість обладнання об¢єктів модульними установками газового пожежогасіння є значно нижчою, ніж аналогічними системами закордонного виробництва з такими ж показниками.

Модульні установки призначені для гасіння пожеж класів А,В,С по ГОСТ 27331-83. Основні користувачі установок — об¢єкти капітального будівництва, а також діючі об¢єкти народногосподарського та культурно-побутового призначення.

Установки використовують для захисту від пожеж різних об¢єктів ризику, зокрема об¢єктів з електричним обладнанням та електронним устаткуванням. Це приміром, комп¢ютерні зали, сучасні телефонні станції та телерадіоапаратні приміщення. У зв’язку з тим, що гасіння інертними газами не шкодить предметам, які є в приміщеннях, газові модульні установки доцільно використовувати для протипожежного захисту в медичних установах, бібліотеках, музеях та галереях мистецтв, банківських установах, на складах. Особливо актуальним є використання модульних установок на об¢єктах, де розміщено велику кількість матеріальних цінностей та коштовне обладнання. Чинна нормативно-технічна база дозволяє використовувати ці установки в сушильних і фарбувальних камерах, трансформаторних, гаражах, на виробничих стендах.

Модульні установки, змонтовані на об¢єктах України, демонструють високі експлуатаційні характеристики.

Технічне обслуговування УГАПГ.

Щоденне ТО: Зовнішній огляд, перевірка основного та резервного живлення, сигнали тривоги та пошкодження, робота сигнальних ламп на приймальній станції.

Щонедільне ТО: Перевірка основного та резервного джерел живлення та автоматичного переключення з робочого вводу на резервний.

Щомісячне ТО : Роботи в об’ємі щоденного та щонедільного ТО, контрольне взвішування балонів, працездатність пожежної сигналізації, зовнішній огляд електричної частини установки.

Квартальне ТО : Роботи в об’ємі щомісячного ТО, перевірка роботи запірних пристроїв та запірних вентилів високого тиску.

Річне ТО : Виконання робіт по квартальному ТО, перевірка стану головок ГЗСМ, ГАВЗ, перевірка опору заземлення, перевірка працездатності установки (для одного балону)

Раз в 3 роки : Роботи по річному ТО, перевірка опору ізоляції всіх електропроводок.

Раз в 3,5 роки : Крім робіт по річному ТО заміна непридатних дільниць труб, гідравлічне та пневматичне випробовування.