Модульні автоматичні установки порошкового пожежогасіння типу ПУМА-12П

Аналіз показує, що в більшості випадків на початковій стадії пожежа має незначну площу поширення. Тобто за умови своєчасного виявлення та гасіння можна зупинити поширення пожежі та зростання її негативних наслідків.

Для більшості промислових споруд, приміщень, відкритих технологічних установок протипожежний захист досягається за допомогою автоматичних установок водяного, пінного, газового, а останнім часом і порошкового пожежогасіння агрегатного типу. Проте існує дуже багато пожежонебезпечних об’єктів, невеликих за площею та об’ємом, для яких з технічних або економічних умов застосування цих установок (вони мають у своєму складі великогабаритні контрольно-пускові вузли, насосні агрегати, трубопровідні мережі) недоцільне.

До таких об’єктів належать різноманітні комори для зберігання легкозаймистих та горючих рідин; ділянки промивання та фарбування виробів; приміщення для зберігання, технічного обслуговування, ремонту, діагностування транспортних засобів тощо.

Для протипожежного захисту подібних об’єктів у світовій практиці застосовуються малогабаритні автоматичні модульні установки пожежогасіння. Відповідно до ДСТУ-2273-93 модульна установка пожежогасіння визначається як “ нетрубопровідна автоматична установка пожежогасіння, яка передбачає розміщення ємності з вогнегасною речовиною та пусковим пристроєм безпосередньо в захищуємому приміщенні.

Установки ПУМА-12П прості за конструкцією та в експлуатації. Вони працюють за таким принципом. У разі виникнення пожежі, в наслідок підвищення температури в захищуваному приміщенні тепловий замок вузла випуску розплавляється, після чого газопорошкова суміш надходить  до осередку пожежі.

Установки типу ПУМА-12П залежно від модифікації забезпечують гасіння на площі або об’ємне пожежогасіння (локальне). Вони розташовуються на стелі захищаємого приміщення або на стіні та можуть використовуватись під час гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин), пожеж класу В(горіння рідин) відповідно до ГОСТ 27331-87 та електрообладнання, яке перебуває під напругою до 20 кВ.

Тактико-технічні характеристики установок типу

ПУМА-12П

Показник Од.виміру Значення
Місткість корпусу не більше

Маса вогнегасного порошку

Робочий тиск стисненого газу в корпусі установки, не більше

Захищаємий об’єм, не більше

Маса установки повна, не більше

Габаритні розміри:

—          висота

—          ширина

—          довжина

Л

Кг

Атм

М.куб.

Кг

Мм

14,5

12

12,5

50

24

450

355

420

6.2. Технічне обслуговування порошкових УАПГ :

Щоденне ТО : Зовнішній огляд, перевірка тиску пускових балонів.

Щомісячне ТО : Роботи щоденного ТО, перевірка стану кріплень.

ТО раз в півроку : Всі роботи щомісячного ТО, перевірка дати останнього освідоцтва манометрів, балонів, перевірка якості порошку.

Висновок : Порошкові УАПГ мають відмінний ефект пожежогасіння але не здатні захищати великі площі та приносять значні побічні збитки при спрацюванні.

Модульні установки газового пожежогасіння

Вони належать за типом обладнання, що використовується, до установок з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини та складаються з модулів газового пожежогасіння в кількості, необхідній для кожного конкретного об¢єкту. Модульні установки призначені для зберігання вогнегасної речовини та подавання її до захищуваного приміщення в разі виникнення пожежі.

Кожна модульна установка проектується для конкретного об¢єкту з урахуванням всіх факторів небезпечних виробництв та вогненебезпечних матеріалів. Широкий асортимент використовуємих газів дозволяє знайти економічно-доцільне й універсальне вирішення питань забезпечення пожежної безпеки об¢єкту.

В модульних установках поєднались такі нові вогнегасні речовини, як гази ігмер та інерген, старі ефективні гази (вуглекислота, хладони, аргон) та їхні суміші, з сучасними елементами установок.

Малі габаритні розміри установок дозволяють розташовувати їх в приміщенні, що захищається, або ж неподалік від нього.

Приведення в дію модуля виконується:
· автоматично (від пожежних сповіщувачів)
· дистанційно (натисканням на кнопку)

Гасіння пожеж з допомогою модульних установок газового пожежогасіння здійснюється з урахуванням усіх вимог ДБН В.2.5-13-98 наступним чином. Під час виникнення пожежі спрацьовують пожежні сповіщувачі в двох шлейфах. Вони формують сигнали на приймальний прилад пожежної сигналізації (концентратор). Концентратор передає ці сигнали на пульт системи автоматичного пожежогасіння (ПСАП). ПСАП у свою чергу, вмикає світову та звукову сигналізацію для евакуації людей із зони пожежі. Після того як остання людина вийшла з приміщення, що захищається та за нею зачинилися двері, ПСАП дає імпульс на подачу вогнегасної речовини. При цьому підривається піропатрон і відкривається клапан випуску газу. Через розпилюючу насадку газ надходить у приміщення. Світлове табло перед входом попереджає : «Газ – не входити!». З допомогою контактів сигналізатора тиску на ПСАП поступає сигнал про поступання вогнегасної речовини до приміщення. Для відновлення системи досить зарядити балони розрахунковою кількістю вогнегасного газу.

Розміщення розпилювача дозволяє :

а) уникнути використання розподільчих мереж та недоцільних витрат вогнегасної речовини в зв’язку з транспортуванням її по розподільчим мережам

б) прискорити час надходження газу в зону пожежі

До суттєвих переваг модульних установок можна також зарахувати:

1)      швидку локалізацію пожежі
2)      брак потреби в станції пожежогасіння
3)      можливість використання розподільчих мереж
4)      стислі терміни надходження газу в зону пожежі  (до 10с)
5)      створення помірного тиску в зоні гасіння
6)      дешевий монтаж та обслуговування
7)      монтаж і налагодження в стислі терміни

Вартість обладнання об¢єктів модульними установками газового пожежогасіння є значно нижчою, ніж аналогічними системами закордонного виробництва з такими ж показниками.

Модульні установки призначені для гасіння пожеж класів А,В,С по ГОСТ 27331-83. Основні користувачі установок — об¢єкти капітального будівництва, а також діючі об¢єкти народногосподарського та культурно-побутового призначення.

Установки використовують для захисту від пожеж різних об¢єктів ризику, зокрема об¢єктів з електричним обладнанням та електронним устаткуванням. Це приміром, комп¢ютерні зали, сучасні телефонні станції та телерадіоапаратні приміщення. У зв’язку з тим, що гасіння інертними газами не шкодить предметам, які є в приміщеннях, газові модульні установки доцільно використовувати для протипожежного захисту в медичних установах, бібліотеках, музеях та галереях мистецтв, банківських установах, на складах. Особливо актуальним є використання модульних установок на об¢єктах, де розміщено велику кількість матеріальних цінностей та коштовне обладнання. Чинна нормативно-технічна база дозволяє використовувати ці установки в сушильних і фарбувальних камерах, трансформаторних, гаражах, на виробничих стендах.

Модульні установки, змонтовані на об¢єктах України, демонструють високі експлуатаційні характеристики.

Технічне обслуговування УГАПГ.

Щоденне ТО: Зовнішній огляд, перевірка основного та резервного живлення, сигнали тривоги та пошкодження, робота сигнальних ламп на приймальній станції.

Щонедільне ТО: Перевірка основного та резервного джерел живлення та автоматичного переключення з робочого вводу на резервний.

Щомісячне ТО : Роботи в об’ємі щоденного та щонедільного ТО, контрольне взвішування балонів, працездатність пожежної сигналізації, зовнішній огляд електричної частини установки.

Квартальне ТО : Роботи в об’ємі щомісячного ТО, перевірка роботи запірних пристроїв та запірних вентилів високого тиску.

Річне ТО : Виконання робіт по квартальному ТО, перевірка стану головок ГЗСМ, ГАВЗ, перевірка опору заземлення, перевірка працездатності установки (для одного балону)

Раз в 3 роки : Роботи по річному ТО, перевірка опору ізоляції всіх електропроводок.

Раз в 3,5 роки : Крім робіт по річному ТО заміна непридатних дільниць труб, гідравлічне та пневматичне випробовування.

Принцип роботи

Установка працює слідуючим чином. При пожежі в захищаємому приміщенні спрацьовує сповіщувач (6), імпульс від якого поступає на приймальну станцію (11) яка фіксує сигнал про пожежу по даному променю та подає сигнал тривоги; на щит управління (10) з якого подається електричний імпульс на підрив піропатронів в розподільчому пристрої (12) даного напрямку і в одній або двох головках ГЗСМ (15, мал 2) пускових балонів (21). Пуск робочого балону при поступанні електричного сигналу про пожежу здійснюється піропатроном 1 (див мал 2 ), при підриві якого виникаючі порохові гази піднімають штовхач 2, який повертає рукоятку 3. Рукоятка при повороті звільнює пружину 6, яка притискає клапан 7, який закриває прохідний отвір штуцера 9, та який звязаний з балоном. Одночасно підривається піропатрон в розподільчому пристрої; повітря з побуджувального балону поступає в колектор (18) та викликає спрацювання секційного запобіжника (19, мал.3) та головки ГАВЗ (мал.4).
Через вскриті головки вогнегасячий склад поступає в колектор, вскриває запірний клапан та направляється до розподільчого пристрою даного напрямку і далі в розподільчу мережу. При цьому СДУ ( мал. 5) подає на щит управління сигнал про подачу вогнегасячої речовини в захищаєме приміщення.
Дистанційне включення установки здійснюється пусковими електричними кнопками встановленими біля виходу з захищаємого приміщення.

Мал. 2 Головка затвор типу ГЗСМ
А – вид збоку; Б – вид спереду; І – стиснене повітря від зарядної станції; ІІ – стиснене повітря до запірного клапану ЗК-32; ІІІ – стиснене повітря в секційний колектор до запірно-випускних головок ГАВЗ; ІV – стиснене повітря з пускового балону; 1 – піропатрон; 2 – штовхач; 3 – рукоятка; 4 – вісь защіпка; 5 – фасонний важіль; 6 – пружина; 7 – запірний клапан; 8,9 — штуцери

Мал. 3 Секційний запобіжник типу СП

1 – шток; 2 – стінка з отворами; 3 – запірний клапан; 4 — колектор

Секційний запобіжник (див. мал. 3 ) призначений для запобігання підвищення тиску в секційному колекторі (поз.18 на мал. 1) при втратах повітря з пускового балону та вогнегасячого засобу.

При вскритті пускового балону (поз. 21 на мал.1) стиснене повітря з тиском 25 Атм поступає в секційний колектор і миттєво притискає запірний клапан 3 (мал. 3) до стінки 2 з отворами, щільно перекриваючи їх. Таким чином, втрата вогнегасячого засобу через секційний запобіжник виключена. Шток 1 з пружиною служить для повернення клапана 3 в  вихідне положення після виходу вогнегасячого засобу з системи.

Мал. 4. Головка автоматична для випуску заряду типу ГАВЗ

1 – запобіжна мембрана; 2 – мембрана сигнальна; 3 – поршень з фрезою; 4 – гумове кільце; 5 – робоча мембрана; 6 – захисний ковпак; 7 – наповнювальний штуцер; 8 – корпус балону; 9 – сифонна трубка

Головка-затвор (ГАВЗ) (мал.4) призначена для запирання робочого балону 20 (див. мал. 1) за допомогою мембрани та автоматичного випуску з нього вогнегасячого засобу. Для випуску вогнегасячого засобу при випадковому підвищенні тиску в балоні служить запобіжна мембрана 2, яка спрацьовує при тиску 230-240 Атм. Стиснене повітря з тиском 25 Атм з секційного колектора поступає в головку ГАВЗ і різко пересуває поршень 3 з фрезою, яка пробиває робочу мембрану 5. Вогнегасячий засіб по сифонній трубці 9 ввернутій в нижній штуцер ГАВЗ, через полу фрезу поступає в секційний колектор. Штуцер 7 служить для наповнення балону вогнегасячим засобом (після зняття заглушки).

Газові установки автоматичного пожежогасіння

Ідея газового пожежогасіння вперше була висловлена в 1819 р. інженером Шумлянським. Але до першого практичного застосування цих засобів пожежогасіння в багатьох країнах світу приступили на початку 20-го сторіччя. В 30-х роках нашого сторіччя почалась розробка вогнегасячих засобів на основі галоїдовуглеводнів. Перша автоматична діюча стаціонарна вуглекислотна установка була впроваджена на початку 30-х років трестом “Спринклер”. Але найбільш інтенсивно газове пожежогасіння почало розвиватися в післявоєнні роки.

У зв’язку з існуванням особливоважливих та цінних  об’єктів, гасіння пожеж на яких традиційними засобами пожежогасіння (вода, піна, порошок) не допускається (музеї, архіви і тд.), для цілей  пожежогасіння використовують газ ( Азот N2 , вуглекислий газ СО2,склад 3,5, склад СЖБ, фреон (хладон) 114В2 )

Газові УАПГ – використовують в тих  випадках,  коли  гасіння пожеж іншими засобами неефективно, не економічно або не допустимо.

По методу гасіння газові УАПГ бувають :
— об’ємного гасіння
— локального гасіння

По виду пуску :
— напівавтоматичні
— автоматичні з електропуском
— автоматичні з пневмопуском
— автоматичні з ручним пуском
— автоматичні з комбінованим пуском

Тип пуску приймають в залежності від виду датчика : при наявності легкоплавких тросових замків – тросовий, а при наявності пожежних сповіщувачів – електричний.

Всі автоматичні газові УАПГ обов’язково повинні мати дублюючий ручний пуск ( дистанційний від кнопок або кранів які розташовують біля входу в приміщення або в приміщенні з цілодобовим чергуванням обслуговуючого персоналу куди виводиться сигналізація про пожежу, та по місцю розташування стаціонарного обладнання). Місцевий пуск дублює автоматичний та дистанційний пуск, а також використовується для випуску резервного заряду.

Установки об’ємного газового та аерозольного пожежогасіння  забезпечують  попереджувальною сигналізацією, яка сповіщає  про необхідність  евакуації людей до випуску газу, та блокувальним пристроєм для  відключення вентиляції перед пуском установки (щоб виключити витікання вогнегасної речовини з приміщення).

В період знаходження людей в захищаємому приміщенні пуск установки переключається в режим ручного управління, в автоматичному режимі працюють тільки системи виявлення пожежі та сигналізації про її виникнення.

Для прикладу розглянемо газову установку автоматичного пожежогасіння з електропуском (мал.   ).

Установки з електропуском використовують для захисту приміщень в яких протікають технологічні процеси які сприяють швидкому розповсюдженню пожежі, пожежо- небезпечних приміщень з використанням сповіщувачів нормального виконання та пожежовибухонебезпечних приміщень з використанням вибухозахищених сповіщувачів.

Установка з електропуском складається:

1 — зарядна станція
2 — балон ресивер
3 — розподільчий пристрій
4 — повітряна магістраль
5 — випускний насадок
6 — пожежний сповіщувач
7 — промінь пожежної сигналізації
8 — газова розподільча мережа
9 — СДУ
10 — щит керування
11 — приймальна станція ПС
12 — розподільчий пристрій
13 — станційний газовий трубопровід
14 — зворотній клапан
15 — запірно-пускова головка ГЗСМ
16 — запірний клапан ЗК-32
17 — запірно-випускна головка ГАВЗ
18 — колектор
19 — секційний запобіжник
20 — робочі балони
21 — пускові повітряні балони